دستانی خالی و رویاهایی بزرگ… داستان وادا در سال ۱۳۹۰ اینطور آغاز می‌شود. ما چند نفری، دور هم به عنوان یک استارت‌آپ کار خود را با ارائه خدمات متنی به کاربران موبایل شروع کردیم. به تدریج کاربران، نیازها و علایق آنها را شناختیم و این شناخت را مبنای همه تصمیم‌گیری‌هایمان قرار دادیم. فرمول رشد ما، داشتن کاربران وفادار و تمرکز بر ساخت مزیت‌های رقابتی واقعی بوده است: به همین سادگی!

امروز، حوزه فعالیت ما اپلیکیشن‌های موبایلی، رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی است. خانواده ۷۰ نفری ما و فعالیت‌های امروز ما، تفاوت زیادی با گذشته دارد. اما فرمول موفقیت همچنان کاربرمحوری و مزیتهای رقابتی واقعی است.

می‌خواهیم همچنان یاد بگیریم، از زندگی لذت ببریم و داستان زندگی‌مان را خودمان بنویسیم. با آرزوهایی که در سر داریم و مسیرهای درستی که برای رسیدن به آنها انتخاب می‌کنیم، مثل گذشته باز هم رشد خواهیم کرد و چند برابر و چندبرابرتر خواهیم شد؛ ما به این ایمان داریم.