وادا

ما با تولید و انتشار محصولاتی که کاربران دوست دارند، کار و زندگی می‌کنیم و از کنار هم بودن لذت می‌بریم.

 
 

کار کردن در وادا شور و هیجان می‌خواهد. برای موفقیت باید با انرژی زیاد به استقبال چالش‌ها برویم.

توانایی کار تیمی یکی از مهمترین اصول واداست. حوصله، انعطاف و علاقه به روابط حرفه‌ای، ابزارهایی هستند که برای کار کردن لازم داریم.

تمرکز روی کار و تاثیرگذار بودن در وادا یک ارزش است. اینکه مسئولیت بپذیریم و با جدیت آن را تا سرانجامش دنبال کنیم.

برای انجام دادن کارهای جدید به کنجکاوی و یادگیری مداوم نیاز داریم. باید با این دانش تصمیم‌های مهم و البته دشواری بگیریم.