کاربر حرف اول و آخر را می‌زند

کاربر و خواسته‌های اوست که اهداف و استراتژی‌های ما را تعیین می‌کند. شناخت هر چه بیشتر و بهتر کاربر یکی از ارزش‌ها در کار ما است. برای آن وقت می‌گذاریم و انرژی و هزینه صرف می‌کنیم. بر این باوریم که جز از این راه، نمی‌شود محصولات برتر را توسعه داد و راهبری کرد.
برای شناخت کاربر، فقط به آنچه به زبان می‌آورد و درخواست می‌کند اکتفا نمی‌کنیم. با ابزارها و وسایل مختلفی به تحلیل و شناخت کاربران می‌رویم. در کار با ابزارهای Analytics و تحلیل آن خبره و باتجربه‌ایم. می‌دانیم اعداد و ارقام درباره رفتار کاربران چه می‌گویند و چطور باید مسیر پیشرفت را از روی اعداد دنبال کرد.
علاوه بر آنچه در دسترس است، مدام به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی هستیم تا با استفاده از آنها جزییات رفتار کاربران را هر چه بیشتر و بهتر کشف کنیم.
رابطه کاربر و محصول رابطه‌ای دو طرفه است. همواره سعی می‌کنیم این رابطه را بهبود دهیم. به این ترتیب نظرات و فیدبک‌ها را از کاربران می‌گیریم و با توجه به آن رضایت‌شان از محصولات را بالاتر می‌بریم.